AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO NÁVŠTĚVU DIVADLA

Vážení diváci, podmínky pro návštěvu divadelních představení stanovené MZČR s účinností od 25. 5. 2021 jsou tyto:

- osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

- osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

- v krajním případě lze použít samotest

- výše uvedené skutečnosti lze nahradit čestným prohlášením

- u dětí do 6 let není testování požadováno

- osoba může doložit doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 21 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,

- osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Diváci použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor. Diváci jsou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Zakazuje se konzumace jídla a nápojů v prostorách Naivního divadla.

Vážení diváci, tato pravidla se mohou kdykoli změnit v závislosti na rozhodnutí vlády, prosíme sledujte aktuální pravidla např. na těchto webových stránkách.

Předprodej na květen a červen stejně jako předprodej na festival Mateřinka již běží. Pokladna divadla je otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00 hodin nebo hodinu před představením.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!

Vaše Naivní divadlo Liberec