OSLAVY JSOU ZA NÁMI!

V pátek 29. listopadu v Naivním divadle vyvrcholily oslavy našich sedmdesátých narozenin programem pro pozvané hosty z řad bývalých zaměstnanců, divadelních kolegů a odborníků či prostě jen přátel Naivního divadla. Do NDL zavítali rovněž vrcholní představitelé Statutárního města Liberec (primátor města, pan Jaroslav Zámečník, náměstek pro kulturu, pan Ivan Langr), Libereckého kraje (náměstkyně pro kulturu, paní Květa Vinklátová) či Ministerstva kultury (paní Nataša Zichová).

Výroční program byl bohatý a začal již v podvečer opětovnou vernisáží výstavy s názvem Dvě výročí, která si všímá jak sedmdesáti let NDL, tak festivalu Mateřinka, který se letos v Naivním divadle konal po pětadvacáté.

Hlavní program odstartoval v sedm večer úvodním slovem ředitele NDL, Stanislava Doubravy. Poté již následovala slavnostní předpremiéra čerstvě dokončeného dokumentu Aleše Kisila o Naivním divadle. Film bude mít televizní premiéru po Novém roce na ČT ART. Po krátké pauze na přípitek byli hosté přítomni (nečekaně akčnímu) křtu dvou publikací, které Naivní divadlo letos vydalo k již zmíněným výročím. Následovaly gratulace a zdravice ohlášených hostů, mezi nimiž zazářila báseň na počest Naivního divadla, kterou napsal a přednesl náměstek pro kulturu pan Ivan Langr.

Večer vyvrcholil tradiční výroční tombolou, do níž cenami přispěly jednotlivé sekce zaměstnanců NDL, od sekretariátu, přes dílny či techniku, až po herecký soubor. Hlavní cena se však losovala jen na oko - byla předem určena hereckým legendám NDL, panu Jiřímu Švecovi a Milanu Hodnému, kteří letos oslavili ještě významnější jubileum, než samotné divadlo. Na jejich počest v závěru večera herci sehráli krátké loutkové představení s názvem Hodný švec.