Ceny festivalu Mateřinka rozdány!

Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2017
Porota 24. ročníku festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Katarína Aulitisová, Kateřina Lešková Dolenská, Simona Chalupová, Vratislav Šrámek a Zdeněk A. Tichý.

„Babičko, proč máš tak velké oči?,“ ptá se Červená Karkulka. A vlk jí odpoví: „Abych lépe viděla všechna představení festivalu Mateřinka.“ Takhle nějak by se mohly odehrávat hovory ve festivalové porotě, pokud by do ní Stanislav Doubrava jmenoval příslušníka rodu canis lupus. Zatím se tak ovšem nestalo a porota rokovala i letos pouze v lidském složení, i když – vzhledem k počtu zvířat, která se na Mateřince představila, by kooptování alespoň jednoho či dvou příslušníků zvířecí říše do poroty bylo žádoucí… No, snad tedy příště…

Jak tedy viděla člověčí porota letošní ročník Mateřinky?
- Nejvýraznější a nejoriginálnější byla ta představení, jejichž tvůrci pluli svobodně na vlnách imaginace, dětskou fantazii rozvíjeli více prostřednictvím magie výtvarné a hudební složky než skrze záplavu slov.
- Drtivou převahu mezi tituly, které se na Mateřince představily, měly adaptace literárních předloh. Autoři původních textů pro loutková divadla tak byli zastoupeni prakticky jen prostřednictvím Ivy Peřinové a jejích dvou her.
- V některých inscenacích se tak objevoval zbytečně parazitní popis, převyprávění a ilustrování již viděného…
- Přes dílčí výtky však porota ráda konstatuje, že většina festivalových titulů Mateřinky 2017 měla vysokou inscenační úroveň, ať již šlo o soubory tzv. statutární či tzv. nezávislé. Ve stínu udělených cen tak zůstává řada dalších velmi kvalitních individuálních výkonů… Výkonů, jaké by měly patřit ke standardu v loutkovém divadle (nejen) pro nejmenší diváky.

Výjimečné zážitky navíc pořadatelé festivalu připravily i v nesoutěžním programu. Ať již šlo o performanci Petra Nikla Trpasličí tance, v které se dětské publikum stalo přirozenou součástí dění na scéně. Nebo domácí soubor a jeho novinku Jsou místa oblíbená tmou, která se pro nás stala jakýmsi volným pokračování inscenace Čechy leží u moře, jen již pro děti poněkud odrostlejší. Anebo Tančírnu Třešť a její Orchestroj, kdy prokázali vysokou míru voděodolnosti účinkující i diváci. Na základě této zkušenosti proto porotci doporučují, aby pořadatelé v příštím, jubilejním ročníku ustavili porotu i pro nesoutěžní část programu.

V Liberci, 17. června 2017
Předseda poroty, Z. A. Tichý

Ceny 24. ročníku festivalu Mateřinka:
Čestné uznání poroty: Michaela Homolová, Filip Homola, Adam Kubišta a Dan Kranich za kolektivní herecký výkon v inscenaci Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec

Čestné uznání poroty: Nicolas Ankoudinoff a Joeri Wens za hudbu a její provedení v inscenaci Bubnuj!, Theater De Spiegel, Antverpy

Čestné uznání poroty: Marek Zákostelecký a Karel F. Tománek za originální divadelní adaptaci knížky Karla Čapka Dášeňka, Divadlo loutek, Ostrava

Čestné uznání poroty: Filip Homola a Milan Blažek, za hudební a zvukový design inscenace Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec


Cena za výpravu inscenace Bubnuj!: Wim Van de Vyver, Theater De Spiegel, Antverpy
Cenu věnovala společnost OAZA-Net s.r.o.

Cena za koncept a režii inscenace Bubnuj!: Karel Van Ransbeeck, Theater De Spiegel, Antverpy
Cenu věnovala Kooperativa pojišťovna a.s.

Cena za originální zpracování scénáře Norské pohádky: Divadlo Buchty a loutky, Praha
Cenu věnoval pan Tomáš Absolon, majitel firmy Feromax Liberec

Cena za loutky zvířat v inscenaci Divočiny: Ivana Macková, Odivo, Banská Bystrica
Cena primátora Statutárního města Liberec

Filip Jevič za divadelní adaptaci klasické pohádky Bajaja, Studio DAMÚZA, Praha
Cenu věnoval pan Tomáš Absolon, majitel firmy Feromax Liberec

Cena za výpravu inscenace Čechy leží u moře: Barbora Jakůbková, Naivní divadlo Liberec
Cenu věnoval pan Tomáš Absolon, majitel firmy Feromax Liberec

Cena za dramaturgii a autorský podíl na scénáři inscenace Čechy leží u moře: Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec
Cenu věnoval pan Tomáš Absolon, majitel firmy Feromax Liberec

Cena za režii a autorský podíl na scénáři inscenace Čechy leží u moře: Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec
Cena hejtmana Libereckého kraje

Zpět