Naivní divadlo - Materinka-vysledky

Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2017

Porota 24. ročníku festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Katarína Aulitisová, Kateřina Lešková Dolenská, Simona Chalupová, Vratislav Šrámek a Zdeněk A. Tichý

„Babičko, proč máš tak velké oči?,“ ptá se Červená Karkulka. A vlk jí odpoví: „Abych lépe viděla všechna představení festivalu Mateřinka.“  Takhle nějak by se mohly odehrávat hovory ve festivalové porotě, pokud by do ní Stanislav Doubrava jmenoval příslušníka rodu canis lupus. Zatím se tak ovšem nestalo a porota rokovala i letos pouze v lidském složení, i když – vzhledem k počtu zvířat, která se na Mateřince představila, by kooptování  alespoň jednoho či dvou příslušníků zvířecí říše do poroty bylo žádoucí… No, snad tedy příště… 

 Jak tedy viděla člověčí porota letošní ročník Mateřinky?

- Nejvýraznější a nejoriginálnější byla ta představení, jejichž tvůrci pluli svobodně na vlnách imaginace, dětskou fantazii rozvíjeli více prostřednictvím magie výtvarné a hudební složky než skrze záplavu slov.

- Drtivou převahu mezi tituly, které se na Mateřince představily, měly adaptace literárních předloh. Autoři původních textů pro loutková divadla tak byli zastoupeni prakticky jen prostřednictvím Ivy Peřinové a jejích dvou her.

- V některých inscenacích se tak objevoval zbytečně parazitní popis, převyprávění a ilustrování již viděného… 

- Přes dílčí výtky však porota ráda konstatuje, že většina festivalových titulů Mateřinky 2017 měla vysokou inscenační úroveň, ať již šlo o soubory tzv. statutární či tzv. nezávislé. Ve stínu udělených cen tak zůstává řada dalších velmi kvalitních individuálních výkonů… Výkonů, jaké by měly patřit ke standardu v loutkovém divadle (nejen) pro nejmenší diváky.

 Výjimečné zážitky navíc pořadatelé festivalu připravily i v nesoutěžním programu. Ať již šlo o performanci Petra Nikla Trpasličí tance,  v které se dětské publikum stalo přirozenou součástí dění  na scéně. Nebo domácí soubor a jeho novinku Jsou místa oblíbená tmou, která se pro nás stala jakýmsi volným pokračování inscenace Čechy leží u moře, jen již pro děti poněkud odrostlejší. Anebo Tančírnu Třešť a její Orchestroj, kdy prokázali vysokou míru voděodolnosti účinkující i diváci. Na základě této zkušenosti proto porotci doporučují, aby pořadatelé v příštím, jubilejním ročníku ustavili porotu i pro nesoutěžní část programu.

 V Liberci, 17. června 2017                                             Předseda poroty  ,  Z.A.Tichý

 

Ceny 24. ročníku festivalu Mateřinka 2017

* Čestné uznání: Michaela Homolová, Filip Homola, Adam Kubišta a Dan Kranich za kolektivní herecký výkon v inscenaci Čechy leží u moře, Naivní divadlo Liberec

* Čestné uznání: Nicolas Ankoudinoff a Joeri Wens za hudbu a její provedení v inscenaci Bubnuj!, Theater De Spiegel, Antverpy

* Čestné uznání: Marek Zákostelecký a Karel F. Tománek za originální divadelní adaptaci knížky Karla Čapka Dášeňka, Divadlo loutek, Ostrava

* Čestné uznání za hudební a zvukový design inscenace Čechy leží u moře: Filip Homola a Milan Blažek, Naivní divadlo Liberec

* Cena za výpravu inscenace Bubnuj!: Wim Van de Vyver, Theater De Spiegel, Antverpy

* Cena za koncept a režii inscenace Bubnuj!: Karel Van Ransbeeck, Theater De Spiegel, Antverpy

* Cena za originální zpracování scénáře Norské pohádky: Buchty a loutky, Divadlo Buchty a loutky, Praha

* Cena za loutky zvířat v inscenaci Divočiny: Ivana Macková, Odivo, Banská Bystrica

* Filip Jevič za divadelní adaptaci klasické pohádky Bajaja, Studio DAMÚZA, Praha

* Cena za výpravu inscenace Čechy leží u moře: Barbora Jakůbková, Naivní divadlo Liberec

* Cena za dramaturgii a autorský podíl na scénáři inscenace Čechy leží u moře: Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

* Cena za režii a autorský podíl na scénáři inscenace Čechy leží u moře: Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec

 

 

Závěrečné slovo poroty festivalu Mateřinka 2015

             Porota 23. ročníku festivalu Mateřinka pracovala ve složení: Simona Chalupová, Kateřina Lešková Dolenská, Vratislav Šrámek a Zdeněk A. Tichý.

 Od poroty festivalu, jakým je Mateřinka, se víceméně očekává, že účinkující soubory bude posuzovat s podobnou mírou laskavosti, empatie a trpělivosti, s jakou jsou na půdě Naivního divadla vítáni nejmladší diváci. Nebo-li, že při hodnocení zúčastněné divadelníky nezapomene chválit, což je osvědčený způsob motivace, a ti nejlepší dostanou ještě něco navíc… Zároveň je sice upozorní na největší chyby, které udělali při plnění festivalových úkolů v divadelní gramatice, avšak vyplísní je vlídně, bez zbytečného řevu, o fyzických trestech nemluvě. Přeci jen nechceme, aby Mateřinka místo značky EFFE získala pověst festivalu hrůzy, kde se při pohledu na porotce rozbrečí i ten nejdrsnější režisér a kde slabší povahy po závěrečném hodnocení zanechávají v hledišti charakteristické loužičky…    

           Jak vzápětí vyplyne z následujících slov, porota Mateřinky 2015 výše zmíněné očekávání naplnila.

                Pro inscenace, které porota odměnila festivalovými vavříny, bylo společné, že se jejich tvůrci nebáli dát důvěru loutce a jejím schopnostem, její magii. A tento divadelní potenciál využili k interakci a komunikaci mezi herci, loutkami a dětským publikem. Zároveň připomněli, nakolik je pro tento typ divadla důležité navázat s dětmi v hledišti kontakt, dát jim najevo, že vás zajímají a že jsou pro vás rovnocennými partnery.

                Kvarteto porotců rovněž ocenilo, že se v letošním programu objevilo více souborů vydávajících se do nesnadného terénu divadla určeného pro nejmladší věkovou kategorii diváků. Byť jejich pokusy a experimenty ne vždy zafungovaly.  S potěšením porotci kvitovali rovněž práci s původními texty, které převládly nad sázkou na jistotu pohádkové klasiky. Na druhou stranu však nejedna inscenace uvázla jen u nahození silného tématu a namísto vyprávění příběhů režiséři sázeli na asociační metodu, na jejímž půdorysu si vystačili s libovolně řetězícími se poetickými obrazy, slovními hříčkami nebo gagy. Anebo na scéně vytvářeli zbytečně komplikované, a proto obtížně srozumitelné konstrukce. Jako by divadla postrádala silné dramaturgické osobnosti, nebo se jim bála dát větší prostor…

                Velká část účinkujících souborů je rovněž mimořádně disponovaná po muzikantské i pěvecké stránce a spolupracuje s výbornými skladateli. Bohužel však svůj hudební potenciál dokázaly vytěžit jen zčásti – namísto pečlivého zakomponování hudebně-zvukové a pěvecké partitury do celku inscenace zůstalo někdy jen u ilustrací děje či emocí a jindy zase u samostatných hudebních čísel. Proslulá výtka císaře Josefa II., kterou kdysi počastoval Mozarta, tak mohla na Mateřince pohříchu zaznít opakovaně: „Příliš mnoho not…“

 

V bilanci letošní Mateřinky by nemělo chybět ještě jedno důležité konstatování, které je příslibem pro budoucnost festivalu i budoucnost divadla pro nejmenší diváky vůbec.  Porotci shodně konstatovali, že se v jejím programu nesetkali s představením, které by provázela pachuť kalkulu, machy nebo podbízivosti.

Ceny Mateřinka 2015

* Čestné uznání: Martina Maurič Lazar a Brane Vižintin za animaci loutek v inscenaci Chyť si mě!, Lutkovno gledališčce Ljubljana

* Čestné uznání: Diana Čičmanová, Barbora Kubátová, Filip Homola a Adam Kubišta za kolektivní herecký výkon v inscenaci O beránkovi, který spadl z nebe, Naivní divadlo Liberec

* Cena za herecký výkon a spoluautorství inscenace Jablko: Isabelle Payant, Théâtre des petites  âmes, Montréal

* Cena za loutky pro inscenaci Skřítek: Tereza Komárková, Divadlo Buchty a loutky, Praha

* Cena za režii inscenace Skřítek: Marek Bečka, Divadlo Buchty a loutky, Praha

* Cena za hudebně-zvukový koncept inscenace Skřítek: Vít Brukner, Divadlo Buchty a loutky, Praha

* Cena za výpravu inscenace O beránkovi, který spadl z nebe: Robert Smolík, Naivní divadlo Liberec

* Cena za dramaturgii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe a spoluautorství inscenačního konceptu: Vít Peřina, Naivní divadlo Liberec

* Cena za režii inscenace O beránkovi, který spadl z nebe: Michaela Homolová, Naivní divadlo Liberec

 

Mateřinka 2013

CENY MATEŘINKY:

Kamil Žiška - režie a hudba (Zlatovláska, Divadlo Minor Praha)

Robert Smolík - výprava (Zlatovláska, Divadlo Minor Praha a Budulínek, Naivní divadlo Liberec)

Jiří Jelínek a Anažka Kubátová - autorství, režie a herecké výkony (Dášeňka, Divadlo Husa na provázku Brno)

Vít Peřina - hra (Budulínek, Naivní divadlo Liberec)

Michaela Homolová a Filip Homola - herectví a muzikantství (Budulínek, Naivní divadlo Liberec)

Katarina Aulitisová a Ĺubo Piktor - režie, výtvarná koncepce a herecké výkony (Pes (Pří)tulák, Divadlo PIKI Pezinok)

Jakub Vašíček - režie (Velbloud, ryba, slepice, Naivní divadlo Liberec)

ČESTNÁ UZNÁNÍ:

Karl van Ransbeeck - za vytrvalost v hledaní cest k nejmenšímu divákovi

Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček - za texty k inscenacím Ptej se proč? (Divadlo ALFA Plzeň) a Velbloud, ryba, slepice (Naivní divadlo Liberec)

 

 

Mateřinka 2011
Erzsi Kiss – hudba (HA DEDE, Divadlo Kabóca, Maďarsko - Divadlo De Spiegel, Belgie)
Petr Matásek – výprava (Jakub a obří broskev, Naivní divadlo Liberec)
Buchty a loutky pod vedením Marka Bečky – scénář (Zlatá husa, Buchty a loutky, Praha)
Jan Matásek – hudba (Moje první encyklopedie, Divadlo Minor, Praha)
Jakub Folvarčný – autorství a hraní (Vlk a hlad, Divadlo dobré kávy, Praha)
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 3-5 let
Divadlo Kabóca, Maďarsko - Divadlo De Spiegel, Belgie – HA DEDE
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 5-7 let
Buchty a loutky, Praha – Zlatá husa

 

Zlatá husa

 

Mateřinka 2009
Květa Pacovská a Elisabeth Schnell – výprava (Bramborry, Divadlo De Spiegel, Belgie).
Jiří Vyšohlíd – hudba (Zlatovláska, Divadlo Drak Hradec Králové)
Kousoke Ogawa a Chicapan – herecký výkon (Čtvero ročních období, Divadlo Triangle, Japonsko)
Filip Homola – herecký výkon (Pohádka o Raškovi, Naivní divadlo Liberec).
Tomáš Syrovátka - dramatizace (Pohádka o Raškovi, Naivní divadlo Liberec)
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 3-5 let
Divadlo De Spiegel, Belgie - Bramborry
Zvláštní cena poroty za nejlepší inscenaci v kategorii 5-7 let
Divadlo Triangle, Japonsko - Čtvero ročních období

 

Červený drak

Mateřinka 2007
Jiří Adámek - režie (Kniha džunglí, Divadlo Minor, Praha).
Barbora Čechová - výprava (O Budulínkovi, Divadlo Lampion, Kladno) s přihlédnutím k výpravě inscenace (Neposlušná kůzlátka, Buchty a loutky, Praha).
Vítek Peřina – dramaturgie, s přihlédnutím k autorství textu (Hrnečku, vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, Naivní divadlo, Liberec)
Helena Fantlová - herecký výkon (Hrnečku vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku, Naivní divadlo, Liberec).
Kristýna Täubelová - výprava (Kniha džunglí, Divadlo Minor, Praha).
Jiří Vyšohlíd - hudba (Štěně nebo špenát?, Divadlo DRAK, Hradec Králové).
Čestné uznání za nejlepší inscenaci v kategorii pro děti 3-5 let
Naivní divadlo Liberec - Hrnečku vař! aneb Dvě pohádky o hrnečku
Čestné uznání za nejlepší inscenaci v kategorii pro děti 5-7 let
Divadlo Minor - Z knihy džunglí
 

Z knihy džunglí

Mateřinka 2005
Jan Matásek - hudba (O Malence, Divadla Minor)
Barbora Jakůbková - výprava (Písmenková polívka, Naivní divadlo Liberec)
Tomáš Jeřábek - herecký výkon (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Studio Damúza)
Filip Jevič – režie (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Studio Damúza)
Eva Noell a Paul Olbrich - scénář, režie a výtvarná koncepce (Královna barev, Erfreuliches Theater Erfurt)
Michaela Homolová a Vítek Peřina - námět a scénář (Písmenková polívka, Naivní divadlo Liberec)
Zvláštní uznání
Matija Solce za mimořádně talentovaný loutkářský projev
 

Písmenková polívka

Mateřinka 2003
Thierry Dupré – režie a herecký výkon (Volpino, Theatre du Risorius)
Margrit Gysin – herecký výkon a koncepce divadla pro děti (Mimi a Brum, Figurentheater Margrit Gysin)
Zoja Mikotová - režie (Věc není věc, Divadlo Neslyším)
Dalibor Mucha, Jan Matásek a Matěj Kroupa – hudba (Kabaret Tlukot a bubnování, Divadlo Minor).
Jiří Kohout - herecký výkon (oklad baby Mračenice, KALD DAMU)
Toník Procházků – herecký výkon (Málinka, bobr a král na střeše, Divadlo Alfa Plzeň)
Mimořádné uznání
Kolektiv libereckého Naivního divadla - za originalitu a vtip skečů, které uváděly festivalová představení.
Pavel Kalfus - za pravidelnou dodávku veselých mateřinkových slonů.
 

Volpino

Mateřinka 2001
Pavel Tesař - herecký výkon (Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Divadlo v Dlouhé, Praha)
Michaela Homolová, Zuzana Kolomazníková a Markéta Sýkorová – herecký výkon (Taškařice, Naivní divadlo Liberec)
Jiří Vyšohlíd – režie, hudba a herecký výkon (Černošská pohádka; Divadlo Drak Hradec Králové
Zuzana Krejzková – kostýmy (Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka, Divadlo v Dlouhé, Praha)
Tobias J. Lehmann - režie a scénická realizace (Statečný cínový vojáček, Puppentheater am Meininger Theater, Německo).
 

Statečný cínový vojáček

Mateřinka 1999
Jiří Vyšohlíd – hudba (O Smolíčkovi, Divadla Drak Hradec Králové), s přihlédnutím k hereckým výkonům v téže inscenaci a v inscenaci Jé, kdo to je?
Vít Brukner - celkový autorský vklad (Tři malá prasátka, Buchty a loutky)
Katarína Aulitisová – herecký výkon (Paskudárium, Divadla PIKI Pezinok), s přihlédnutím k jejímu autorskému přínosu při tvorbě této inscenace.
Barbora Jakůbková - scénografie (Líný Lars a žabka kouzelnice, Naivní divadlo Liberec) Čestný diplom
Hudební skupina Kvanta kvartet ze slovinského Mariboru
 

Tři malá prasátka

Mateřinka 1997
Vladimír Čada - herecký výkon (Půda plná pohádek, Divadlo Alfa Plzeň).
Iva Peřinová - text (Vánoce s Kulišákem, Naivní divadlo Liberec)
Markéta Sýkorová – herecký výkon (Vánoce s Kulišákem, Naivní divadlo Liberec)
Petr Matásek – scénografie (Nádherné úterý, Divadlo Drak Hradec Králové)
Čestné uznání
Zoja Mikotová – režie (Povídám, znakuji pohádku, Divadlo v 7 a půl, Brno).
 

Vánoce s Kulišákem

Mateřinka 1995
Jiří Švec a Dušan Palenčár – herecký výkon (Pohádka z bedny, Naivní divadlo Liberec).
Pavel Tesař a Jan Vondráček – herecký výkon (To je nápad!, Dejvické divadlo v Praze).
Milan Janáček - scénografie (Pohádka z bedny, Naivní divadlo Liberec).
Čestné uznání
Figurina Bábszínhás z Budapešti - Grim(m)asy
 

To je nápad!

Mateřinka 1993
Jiří Vyšohlíd - autorská inscenace (Nalaďte si vidličku, Divadlo Drak Hradec Králové)
Ondrej Spišák a kolektiv - autorská isncenace (Objavenie Ameriky, Štátné bábkové divadlo Bratislava)
Lubomír Piktor - autorství a herecký výkon (Pipi, Divadlo Piki Pezinok)
Irena Marečková - scénografie (Nalaďte si vidličku, Divadlo Drak Hradec Králové)
Iva Peřinová - text (Pohádka do dlaně, Naivní divadlo Liberec).
Jolana Brannyová - herecký výkon (Nalaďte si vidličku, Divadlo Drak Hradec Králové).
Tomáš Zmrzlý - scénografie (Jankovi noví dědečci, Divadlo Buchty a loutky Cheb)
Katarína Aulitisová - herecký výkon (O devíti měsíčkách, Divadlo PIKI Pezinok, Slovensko).
Zvláštní uznání
Divadlo Banialuka Bielsko-Biala Polsko (Pověst o chlapci a větru).
 

Nalaďte si vidličku

Mateřinka 1991
Hlavní cena Mateřinky 1991
: neudělena
2. cena: Naivní divadlo Liberec - Když jde kůzle otevřít
3. cena: Divadlo Lampion Kladno - Pět pohádek Aloise Mikulky
Individuální ceny za herecký výkon
Dušan Palenčár (Když jde kůzle otevřít, Naivní divadlo Liberec)
Zuzana Kunešová (Když jde kůzle otevřít, Naivní divadlo Liberec)
Waltraud Ritterová (Pět pohádek Aloise Mikulky, Divadlo Lampion Kladno)
Taťána Zemanová (Pět pohádek Aloise Mikulky, Divadlo Lampion Kladno)
Ivana Valtová (Pohádky pana Pohádky, Divadlo Rozmanitostí Most)
 

Když jde kůzle otevřít

Mateřinka 1989
Hlavní cena Mateřinky 1989
1.-2.
Divadlo dětí – Alfa, Plzeň - Trápení s legrací.
1.-2. Východočeské loutkové divadlo Drak - Zpívej, klaune.
Individuální ceny
Vladimír Čada - všestranný osobní vklad (Trápení s legrací, Divadlo dětí – Alfa, Plzeň).
Pavel Kalfus – scénografie (Šla barvička na procházku, Ústřední loutkové divadlo, Praha).
Jitka Pěkná - herecký výkon (Šla barvička na procházku, Ústřední loutkové divadlo, Praha).
Jiří Švec a Dušan Palenčár – herecký výkon (Kolíbá se velryba, Naivní divadlo Liberec)
Návrh na prémii Českého literárnímu fondu
Iva Peřinová – text (Kolíbá se velryba, Naivní divadlo Liberec)
Cena Města Českých Budějovic
Kolíbá se velryba - Naivní divadlo Liberec
Cena jubilejního X. ročníku Mateřinky
Pavel Polák a Pavel Kalfus - za dlouhodobý přínos v tvorbě pro nejmenší děti.
 

Trápení s legrací

Mateřinka 1987
Hlavní cena Mateřinky 1987
Divadlo dětí - Alfa, Plzeň - Dům u pěti set básníků.
Individuální ceny
Jiří Volkmer - herecký výkon (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava)
Petr Nosálek - režie (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava)
Pavel Polák a Pavel Kalfus – režijně-výtvarné zpracování (O pejskovi, který neuměl štěkat, Naivní divadlo Liberec)
Norbert Lichý - hudba (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava)
Návrh na prémii Českého literárnímu fondu
Pavel Vašíček - literárně - dramaturgický přínos (Dům u pěti set básníků, Divadlo dětí - Alfa, Plzeň)
Josef Kovalčuk – adaptace (Kubula a Kuba Kubikula, SD Ostrava).
 

Dům u pětiset básníků

Mateřinka 1985
Hlavní cena Mateřinky 1985
Naivní divadlo Liberec – Brum, dům, Ťululum
Cena Města České Budějovice
Loutkové divadlo Radost Brno – Aby se děti divily
Individuální ceny
Zdeněk Ševčík - herecký výkon (Aby se děti divily, Divadlo Radost Brno)
Šárka Kavanová - herecký výkon (Tak povídej!, Malé divadlo České Budějovice)
Tomáš Dvořák - herecký výkon (Branka zamčená na knoflík, Divadlo dětí - Alfa, Plzeň)
Milan Plítek - scénografie (Tak povídej!, Malé divadlo České Budějovice)
 

Brum, dům, Ťululum

Mateřinka 1983
Hlavní cena Mateřinky 1983
Naivní divadlo Liberec – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Individuální ceny
Pavel Vašíček – dramaturgicko-režijní koncepce (Poklad baby Mračenice, Divadlo dětí Plzeň).
Václav Poul – herecký výkon (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Naivní divadlo Liberec)
Blanka Luňáková - herecký výkon (Poklad baby Mračenice, Divadlo dětí Plzeň).
Vladimír Čada - herecký a hudební přínos (Poklad baby Mračenice, Divadlo dětí Plzeň).
Zdeněk Říha – herecký výkon (Perníková chaloupka, Divadlo Drak Hradec Králové)
Milan Slepička - herecký výkon (Kouzelná dvířka, Ústřední loutkové divadlo Praha).
 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Mateřinka 1981
Hlavní cena Mateřinky 1981
Loutkové divadlo Radost Brno – Špalíček veršů a pohádek
Individuální ceny
Pavel Polák - režie (Potkal klauna potkal kloun, Naivní divadlo Liberec)
Pavel Kalfus - výprava (Potkal klauna potkal kloun, Naivní divadlo Liberec)
Václav Kábrt - výprava (Třicet osm papoušků, Loutková scéna SD Ostrava)
Jindra Židlická - herecký výkon (O zlé koze, Východočeské loutkové divadlo Drak)
Milena Glogarová - herecký výkon (Medvídek Pú, Ústřední loutkové divadlo Praha – divadlo Sluníčko)
 

Špalíček veršů a pohádek

Mateřinka 1979
Hlavní cena Mateřinky 1979
Naivní divadlo Liberec – Branka zamčená na knoflík.
Individuální ceny
Vladimír Čada - herecký výkon (Ivan Carevič, šedý vlk a ti druzí, Divadlo dětí Plzeň).
Helena Fantlová - herecký výkon (Branka zamčená na knoflík, Naivní divadlo Liberec).
Zdeněk Peřina - herecký výkon (Branka zamčená na knoflík, Naivní divadlo Liberec).
Pavel Vašíček – režie (Míček Flíček, LD Radost Brno).
 

Branka zamčená na knoflík

Mateřinka 1976
Hlavní cena Mateřinky 1976
Loutkové divadlo Ostrava – Tak povídej!
Individuální ceny
Jiří Koutný - herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Pavel Polák a Pavel Kalfus - režie (Muzikanti, Naivní divadlo Liberec).
Jana Hoskovcová - herecký výkon (Muzikanti, Naivní divadlo Liberec).
Milena Glogarová - herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Helena Pachingerová - herecký výkon (Muzikanti, Naivní divadlo Liberec).
 

Tak povídej

Mateřinka 1975
Hlavní cena Mateřinky 1975
Naivní divadlo Liberec – Motanice
Individuální ceny
Pavel Polák - tvůrčí inscenační a herecký přínos (Motanice, Naivní divadlo Liberec).
Pavel Kalfus - tvůrčí inscenační a scénografický přínos (Motanice, Naivní divadlo Liberec).
Ivan Antoš - scénografie (Popletovy pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Jitka Pěkná - herecký výkon (Popletovy pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Bronislava Smolíková - herecký výkon (Bílá pohádka, Divadlo dětí Plzeň).
Čestné uznání
Zuzana Skalníková - herecký výkon (Motanice, Naivní divadlo Liberec).
 

Mateřinka 1974
Hlavní cena Mateřinky 1974
Divadélko Dobrý den, Plzeň – O Budulínkovi
Zvláštní cena poroty
Naivní divadlo Liberec – O černém klobouku a duhovém míči
Individuální ceny
Josef Krofta - režie (O černém klobouku a duhovém míči, Naivní divadlo Liberec)
Jitka Pěkná a Anna Kusá - herecký výkon (Hrátky s medvíďaty, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Jana Křišťanová - herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Malé divadlo České Budějovice)


 

O Budulínkovi

Mateřinka 1973
Hlavní cena Mateřinky 1973
Ústřední loutkové divadlo Praha - Pruhovaná pohádka
Loutkové divadlo Ostrava - Pohádky pana Pohádky
Individuální ceny
Zdeněk Červený - dramaturgická úprava a režijní koncepce (Pruhované pohádky, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Jiří Davídek - herecký výkon (Pruhovaná pohádka, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Eva Filipi – herecký výkon (Pruhovaná pohádka, Ústřední loutkové divadlo Praha).
Marie Kočková – herecký výkon (Pohádky pana Pohádky, Loutkové divadlo Ostrava).
Zdeněk Miczko – úprava a režijní koncepce (Pohádky pana Pohádky, Loutkové divadlo Ostrava).
Boris Šlechta - všestranný tvůrčí podíl (Jak se čerti rojili, VčLD Drak).
Jiří Švec – herecký výkon (Kůzlátka a vlk, Naivní divadlo Liberec).
 

Tzv. “Nultá” Mateřinka 1972
Bez udílených cen