VÝSTAVA LOUTEK PETRA KAVANA

PETR KAVAN – nar. 14. 8. 1949

V letech 1967–1973 vystudoval obor zahraniční obchod na pražské VŠE, kterému se ovšem věnoval jen krátký čas po dokončení školy. První veřejnou prezentaci jeho děl mohli návštěvníci zhlédnout v červnu roku 1981, kdy společně s fotografem Tarasem Kuščynským vystavoval v pražské Výstavní síni Kotva. V roce 1996 podnikl naslepo svou první cestu do Indie, kde se na další léta také usadil a pravidelně zde i tvořil. V tamilnáduském městě Mamallapuram, které je tradiční místem kameníků pracujících s tamní černou žulou, si o rok později zřídil malou dílnu. Techniku si osvojil a v pozdějších pracích ji často kombinoval s bronzem. Ve své dílně Kavan vyučoval i mladé zájemce o toto řemeslo.

Kromě žulových a dřevěných skulptur vytvořil Kavan také početný soubor dřevěných loutek z pohádek, historie či mytologie. Ty představil i jako loutkoherec a roku 1982 dokonce spoluzaložil loutkový divadelní soubor Pedluke Pedluke. Příležitostně hrál ve filmech a jeho sochy byly použity ve filmu Vladimíra Michálka Zapomenuté světlo (1996). Poslední výstava děl Petra Kavana nazvaná Krátká návštěva proběhla ve dnech 19. 7. až 6. 9. 2019 v pražské galerii Kuzebauch. V současnosti hraje v představení divadla Vosto5 Společenstvo vlastníků. Žije trvale na svém statku v Malé Lhotě v Českém ráji.